+1 səs
362 baxış
tərəfindən Hüquq kateqoriyasında
Adımı dəyişmək üçün haraya müraciət etməliyəm? Özüm rayonda doğulmuşam, hazırda Bakı şəhərində qeydiyyatdayam. Ərizənin hansı formada yazılacağını da bilmirəm. Burada hansı məlumatları göstərməliyəm?

1 Cavab

0 səs
tərəfindən

- Ailə Məcəlləsinin 189-cu maddəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının öz adını və soyadını, atasının adını dəyişdirilməsinə 18 yaşına çatdıqdan sonra yol verilir.

"Adın, ata adının və soyadının verilməsi və dəyişdirilməsi" qaydalarının 6.6. maddəsinə əsasən, bu haqda ərizələr vətəndaşın yaşayış yeri üzrə qeydiyyat şöbəsinə, xarici ölkədə daimi və ya il ərzində 182 gündən artıq müvəqqəti yaşayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı tərəfindən isə konsulluq idarəsinə verilir.

Adın, ata adının, soyadın dəyişdirilməsi haqqında ərizələrin ümumi bir forması mövcuddur. Bu forma yuxarıda adıçəkilən qaydalara 1 №-li əlavə olaraq verilmişdir. Ərizə  iki nüsxədən ibarət təqdim olunur. Ərizələrdən biri ərizəni qəbul edən qeydiyyat şöbəsində qalır, birinin üzərində isə ərizənin qəbul edilməsinə dair qeyd aparılır. Həmin nüsxə ərizə verən şəxsə qaytarılır.

Qaydaların 6.8. bəndinə uyğun olaraq adın, ata adının və soyadın dəyişdirilməsi haqqında ərizədə aşağıdakı məlumatlar göstərilir:

- ərizə verən şəxsin soyadı, adı, atasının adı;

- adın, ata adının və soyadın dəyişmək istəyi;

- daşımaq istədiyi ad, ata adı və soyadı;

- doğulduğu tarix və yeri;

- milliyyət və vətəndaşlığı;

- yaşayış və iş yeri, vəzifəsi;

- hərbi uçot yeri;

- əvvəllər adı, ata adı və soyadı, dəyişdirilibsə, nə vaxt və harada;

- ərizə verənədək bağladığı nikahlar və onların pozulması haqqında məlumat (kimlə nikah bağlanıb və ya pozulub, nə vaxt və harada);

- övladları (soyadı, adı, atasının adı, doğulduğu vaxt və yer);

- xarici ölkədən deportasiya olunmuşdursa, hansı ölkədən, nə vaxt;

- şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (seriyası, nömrəsi və verilmə tarixi).

Həmin qaydalara uyğun olaraq ərizəyə tələb olunan sənədlər də əlavə olunur və qeydiyyat şöbəsinə təqdim edilir.

Tapar.az sual-cavab sisteminə xoş gəlmisiniz. Sistem vasitəsi ilə suallarınıza cavab tapa bilər və bildiyiniz suallara cavab verməklə digərlərinə kömək edə bilərsiniz.

84 sual

125 cavab

4 rəy

577 istifadəçi

...