0 səs
448 baxış
tərəfindən Hüquq kateqoriyasında

Həyat yoldaşımla nikahımız pozulub. Üç yaşında qızım üçün, məhkəmə qətnaməsinə əsasən, atasının əməkhaqqından aliment tutulur. Lakin əməkhaqqından başqa, keçmiş həyat yoldaşım tez-tez ezamiyyətlərə gedir. Onun ezamiyyət pulu aldığı əməkhaqqından daha çox olsa da, bu puldan aliment tutulmur. Belə hal düzgündürmü?

1 Cavab

0 səs
tərəfindən

- Hansı gəlir növlərindən alimentin tutulması Nazirlər Kabinetinin 23 may 2001-ci il tarixli 98 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş "Uşaqlar üçün valideynlərin aliment tutulan, manat və xarici valyuta ilə aldıqları əməkhaqqının və (və ya) başqa gəlirlərinin növləri" ilə müəyyən edilmişdir.

Həmin qərarda uşaqlar üçün alimentin valideynlərin əməkhaqqından və hansı gəlir növlərindən tutula biləcəyi qeyd edilsə də, 5-ci hissəsində alimentin hansı gəlir növlərindən tutulmadığı da göstərilmişdir.

Bunlar aşağıdakılardır:

- yubiley və bayram günləri, anadan olan günlər ilə bağlı və digər analoji hallarda verilən həvəsləndirici ödənclərdən (mükafatlar da daxil olmaqla);

- əmək alətlərinin, vasitələrinin və digər əşyaların amortizasiyasına görə pul əvəzindən;

- maddi yardım şəklində verilən müxtəlif növ ödənişlərdən;

- ezamiyyət ilə bağlı verilən ödəmələrdən, çöl xərcləri, daimi işi yolda olan, yaxud gediş-gəliş və ya gəzəri xarakter daşıyan işçilərə ödənilən əlavələrdən, bilavasitə tikintidə çalışan işçilər üçün səyyar xarakterli işə görə, işin növbə metodu ilə yerinə yetirilməsinə görə əlavələrdən;

- ayrı-ayrı işçilərə pulsuz verilmiş mənzil, kommunal xidmətlərin, yanacağın, nəqliyyatda gediş biletlərinin dəyərindən və ya onların kompensasiyasından;

- işçilərə verilən iş paltarlarının, iş ayaqqabılarının və başqa fərdi mühafizə vasitələrinin, sabunun, başqa yuyucu vasitələrin, südün və müalicə profilaktika qidalarının dəyərindən;

- qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş hallarda pulsuz qidaların (pulsuz kollektiv yeməklər, müəssisənin mənfəəti hesabına işçilərə pulsuz və ya güzəştli şərtlərlə verilən yeməklər) dəyərindən;

- sanatoriya-kurort müalicəsinə və istirahət evlərinə yollayışların dəyərindən;

- başqa əraziyə işə keçirildikdə və yaxud köçdükdə mənzil kirayəsi və əmlakın daşınması üçün ödənilən xərclərdən;

- işəgötürən tərəfindən istehsalatdan ayrılmaqla ixtisasartırma kurslarına göndərilmiş işçilərə ödənilən təqaüdlərdən;

- yarış, baxış və müsabiqə qaliblərinə verilən pul mükafatlarından;

- gənc mütəxəssislərə ali və yaxud orta ixtisas təhsil müəssisəsini qurtardıqdan sonra verilən məzuniyyət zamanı müəssisələrin, idarələrin və təşkilatların hesabına ödənilən müavinətlərdən;

- elm, ədəbiyyat və incəsənət sahəsində mühüm işlərə görə verilən mükafatlardan;

- ixtiralara və səmərələşdirici təkliflərə görə birdəfəlik mükafatlardan;

- hərbi qulluqçulardan, həmçinin hüquq-mühafizə orqanlarının sıravi və komanda heyətinə aid şəxslərdən hərbi qulluqdan və hüquq-mühafizə orqanlarından tərxis olunan zaman verilən işdənçıxarma və birdəfəlik müavinətlərdən, həmçinin daimi xarakter daşımayan pul təminatının digər növlərindən aliment tutulmur.

 Aliment onu ödəyən şəxsə çatası qazancın (gəlirin) məbləğindən vergilər tutulduqdan sonra alınır.

Ezamiyyət ilə bağlı verilən ödəmələr də bu siyahıda yer aldığı üçün keçmiş həyat yoldaşınızın həmin gəlirlərindən aliment tutulmaması düzgündür.

Tapar.az sual-cavab sisteminə xoş gəlmisiniz. Sistem vasitəsi ilə suallarınıza cavab tapa bilər və bildiyiniz suallara cavab verməklə digərlərinə kömək edə bilərsiniz.

82 sual

125 cavab

4 rəy

538 istifadəçi

...