+1 səs
531 baxış
tərəfindən Təhsil-Kitab kateqoriyasında
Mənə böyük şəxsiyyətlərin ana dili haqqında dedikləri belə bir mövzu lazmdı

5 cavab

0 səs
tərəfindən
Birinə elə bir söz söylə ki, ya yaşat, ya da öldür; amma əsla yaralı buraxma. (Şəms Təbrizi)
Bütün böyük sənətkarlar əslində həmişə eyni sualları qoyurlar; lakin hərə öz dövrünün dilində. (Əbu Turxan)
Danış ki, səni görüm. (Sokrat)
0 səs
tərəfindən
Dil fikri o zaman daha yaxşı ifadə edə bilir ki, onu öz ahənginə uyğunlaşdıra bilir. (Əbu Turxan)
Dil insanı dəyərləndirmək üçün vasitədir. (Mühəmməd peyğəmbər (SƏS))
Dil keçmiş nəsillərin düşüncəsinə biçilmiş libasdır. O, indiki nəslə dar da gələ bilər, gen də. (Əbu Turxan)
Dil mədəniyyətlə birgə boy atır. (А.N.Tolstoy)
0 səs
tərəfindən
Dil nə qədər böyük meydan aça bilsə, fikir də özünü o qədər azad hiss edər. (Əbu Turxan)
Dil o zaman inkişaf edir ki, çağdaş düşüncə mövcud dil qəlibinə sığmır. (Əbu Turxan)
Dil xalqın ruhunun təzahürüdür; dil onun ruhu, ruh isə onun dilidir. (Humboldt)
Hansı dildə deyil, nə barədə oxuyub-yazmaq önəmlidir. (Əbu Turxan)
Hər bir xalq öz dili ilə yaranır. Ancaq xalqın dilini yaşatmaq, inkişaf etdirmək və dünya mədəniyyəti səviyyəsinə qaldırmaq xalqın qabaqcıl adamlarının, elm, bilik xadimlərinin fəaliyyəti nəticəsində mümkün olur. (Heydər Əliyev)
Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi dəyərlərini yaşadan, inkişaf etdirən onun dilidir. (Heydər Əliyev)
0 səs
tərəfindən
İnsan dünyası üç təməl üzərində qərar tutur: söz, zəka və əməl. (Əbu Turxan)
Kim özgə dili ilə tanış deyilsə, öz dili haqqında da heç nə bilmir. (İohann Volfqanq Göte)
Nəqli cümlə yer hadisələrini, əqli cümlə göy hadisələrini ifadə edir. (Əbu Turxan)
Öz ana dilini bilməyənlər şikəst adamlardır! (Heydər Əliyev)
Poeziya qafiyəyə, ahəngə, ritmə salınmış sözlərdən daha çox, sözlərlə ifadə olunmuş ritm və ya ahəngdir. Hətta belə demək mümkündürsə, sözlərlə çəkilmiş tablo və ya sözlərlə ritmlənmiş musiqidir. (Əbu Turxan)
Şifahi nitq dönməzdir, – bu onun qismətidir. (Rolan Bart)
Yaxşı danışmağı yaxşı yazan müəllifləri oxumaqla öyrənmək olar. (Volter)
+1 səs
tərəfindən
Ana dili haqqında metodik vəsait aşağıdakı linkdən yükləmək olar
https://www.kitabyurdu.org/kitab/derslik/2289-ana-dilimiz-milli-servetimizdir.html
Tapar.az sual-cavab sisteminə xoş gəlmisiniz. Sistem vasitəsi ilə suallarınıza cavab tapa bilər və bildiyiniz suallara cavab verməklə digərlərinə kömək edə bilərsiniz.

88 sual

134 cavab

4 rəy

601 istifadəçi

...