0 səs
254 baxış
tərəfindən Ümumi kateqoriyasında
niyә bir birimizә zәrәr veririk?

1 Cavab

0 səs
tərəfindən
2 Timutiyə 3:1—5

1 Bunu bil ki, axırzamanda son dərəcə çətin bir vaxt gələcək. 2 Çünki insanlar xudbin, pulpərəst, lovğa, özündən razı, küfr danışan, valideynlərinə itaət etməyən, nankor, vəfasız, 3 doğmalarını sevməyən, barışmaz, böhtançı, özünə hakim olmayan, zalım, yaxşılığın düşməni, 4 xain, tərs, təkəbbürlü olacaqlar, Allahdan çox eyş-işrəti sevəcəklər. 5 Onlar üzdən özlərini mömin göstərəcək, əslində isə Allahın yolu ilə getməyəcəklər. Belələrindən uzaq gəz.
Tapar.az sual-cavab sisteminə xoş gəlmisiniz. Sistem vasitəsi ilə suallarınıza cavab tapa bilər və bildiyiniz suallara cavab verməklə digərlərinə kömək edə bilərsiniz.

88 sual

134 cavab

4 rəy

601 istifadəçi

...